Privacy

Uw gegevens zijn in betrouwbare handen.


Het platform werkgroepen is eigendom van Jobgepast BVBA.

Contactgegevens en zetel BVBA:
Jobgepast BVBA

Meistraat 82
3212 PELLENBERG
Email: karl@jobgepast.be

Ondernemingsnummer: BE 0891.234.416

De toezichthoudende autoriteit: Vlaamse administratie

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Jobgepast BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het platform klankbordgroep levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,  juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Jobgepast BVBA  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Informatie die door derden wordt gepost is voor rekening van de persoon die de informatie heeft gepost. Wel zij mechanismen ingebouwd om ongewenste posts te melden en asap te verwijderen. Tevens moeten posts worden vrijgegeven voor ze publiek ter beschikking staan.

Het platform klankbordgroep kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren, info@klankbordgroep.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Het platform klankbordgroep geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Uiteraard zullen onderbrekingen tot een absoluut minimum worden beperkt.

Het platform klankbordgroep kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het platform klankbordgroep verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Vlaams-Brabant bevoegd.

Privacybeleid

Het platform klankbordgroep hecht veel belang aan uw privacy. Een deel van de informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Om echter zelf aan de thema’s deel te nemen wordt aan de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de doelstelling van de klankbordgroep, deelname aan de inhoudelijke uitwisseling rond specifieke thema’s. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Daartoe zal hij/zij zich richten tot Jobgepast BVBA , Meistraat 82, 3212 Pellenberg via info@werkgroepen.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw goedkeuring.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan  Jobgepast BVBA , Meistraat 82, 3212 Pellenberg of via info@klankbordgroep.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het platform klankbordgroep kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.                          

Dank

Hebt u suggesties of tips om de werking van het platform te verbeteren, dan ontvangen we die graag op onderstaand mailadres: info@werkgroepen.be